Strona główna ZWIK
Wersja graficzna A- / A+
Przetargi

Postępowania przetargowe prowadzone przez ZWiK Sp. z o.o. w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych

» Dowiedz się więcej
Taryfy

Aktualne ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług ZWiK Sp. z o.o.

» Dowiedz się więcej
Fundusz Spójności

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim

» Dowiedz się więcej
Zakład Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Nowym Dworze Mazowieckim powołany został uchwałą Rady Miejskiej       nr XXXVI/464/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r.   Spółka od 01 stycznia 2002 r. świadczy usługi wodno- kanalizacyjne na terenie miasta, gwarantując mieszkańcom m.in. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 


ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 29 220 790,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub  BGŻ BNP PARIBAS S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720Copyright © 2019, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia