Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » Jak się przyłączyć

Jak się przyłączyć

KOLEJNOŚĆ  ZAŁATWIANIA   SPRAW  ZWIĄZANYCH  Z  PODŁĄCZENIEM  BUDYNKU DO  MIEJSKIEJ  SIECI WODOCIĄGOWEJ  I  KANALIZACYJNEJ W  NOWYM  DWORZE  MAZOWIECKIM.

 1. Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o wyrażenie zgody oraz podanie technicznych warunków na podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej  lub miejskiej sieci kanalizacyjnej.
  Do wystąpienia należy dołączyć 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej /ewent. czytelne kserokopie/ z zaznaczonym budynkiem oraz ksero notarialnego aktu własności działki lub budynku.
  Opłata wg aktualnego cennika.
 2. Opracowanie projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi w budownictwie przepisami. Projekty należy wykonać dla sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przedłożyć w  ZWiK celem uzgodnienia.
  Opłata wg aktualnego cennika.
 3. Po uzyskaniu przez  inwestora pozwolenia na budowę wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektu zobowiązany jest do uzyskania dziennika  nadzoru z ZWiK. Oznacza to zlecenie użytkownikowi  sieci miejskiej  prowadzenia nadzoru technicznego nad wykonywanymi robotami.
  Opłata wg aktualnego cennika.
 4. W przypadku budowy przyłącza wodociągowego  -  typ wodomierza uzgodnić z ZWiK.
 5. Po odebraniu robót przez inspektora nadzoru  ZWiK, Wykonawca opracuje dokumentację  powykonawczą, która powinna zawierać:
  1. protokół odbioru robót,
  2. wypełniony dziennik nadzoru,
  3. badania laboratoryjne wody /sanepid/ wymagane w przypadku budowy sieci wodociągowej lub przyłącza o długości powyżej 20m.,
  4. jeden egz. inwentaryzacji geodezyjnej  wykonanego przewodu /projekt techniczny z naniesionymi zmianami, które wynikły podczas jego realizacji,
  5. bardzo dokładny szkic wykonanego przewodu z domiarami /zasuwy, hydranty, załamania  trasy, trójniki, studnie itp./ do istniejących punktów stałych.

W przypadku trasy przewodu biegnącego wzdłuż różnych ulic szkice należy wykonać dla każdej z ulic oddzielnie.

 1. Podpisanie z ZWiK  umowy na dostawę wody bądź odprowadzanie ścieków .
 2. Dostawa wody, odbiór ścieków dokonywane będą  w y ł ą c z n i e   po  zawarciu  umowy. 

 

UWAGA !!

W związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi możliwości wykonania przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego przez firmę/ osobę, rzekomo działającą w imieniu lub na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. informujemy, iż Spółka wykonuje w/w prace samodzielnie - nie zleca ich podmiotom trzecim.

Informujemy również, iż pracownicy Spółki zobowiązani są do przedstawienia (do wglądu) identyfikatora, natomiast osoby powołujące się na współpracę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. winny okazać sie odpowiednim upoważnieniem.

Wszelkich informacji dotyczących niezbędnych dokumentów/ decyzji, terminu, kosztów wykonania przyłącza przez ZWiK Sp. z o.o. uzyskać można od pracowników działu technicznego, tel. 022 775 73 475. 

W przypadku zlecenia robót firmie innej niż ZWiK Sp. z o.o., prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na  określenie całkowitych kosztów wykonania przyłącza - ceny ostatecznej, która w trakcie robót nie ulegnie zmianie oraz zachowanie formy pisemnej (umowa lub zlecenie), która pozwoli Państwu na dochodzenie roszczeń w przypadku wadliwego wykonania przyłącza oraz zapewni 36- cio miesięczny okres gwarancji. 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Przedsięwzięcia
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia