Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » Taryfy

Taryfy obowiązujące od 01 czerwca 2023 r. do 31.05.2024 r.

2023-05-17 15:57:35

Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę  dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12.05.2021 r.).

Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat netto (na 3 kolejne lata) do podrania TUTAJ. 
poniżej przedstawiono również stawki brutto (przy założeniu 8% stawki VAT).

Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 01 czerwca 2021 r.  
 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odowiązująca w okresie od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. (od 25 do 36 miesiąca), zgodnie z  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca: 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE 01.06.2023 R. - 31.05.2024 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Do tej grupy przyporządkowuje się:  właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,49 3,77 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,75 5,13 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Do tej grupy przyporządkowuje się, właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,49 3,77 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,91 3,14 zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,54 3,82 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,75 5,13 zł/mies./odbiorcę
Gr 4  Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,54 3,82 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,91 3,14 zł/mies./odbiorcę
Gr 5 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe, ustalana na podstawie wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,54 3,82 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,75 5,13 zł/mies./odbiorcę
Gr 6 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe,   rozliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,54 3,82 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,91 3,14 zł/mies./odbiorcę

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE 01.06.2023 R. - 31.05.2024 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,43 11,26 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 6,39

6,90

zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe  odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,43 11,26 zł/mies./odbiorcę

 

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, oraz jednostkowe stawki opłat za ich przekroczenie (wraz z metoda obliczania) zawarte są w treści zatwierdzonych TARYF.

 


Taryfy obowiązujące od 01 czerwca 2022 r. do 31.05.2023 r.

Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę  dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12.05.2021 r.).

Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat netto (na 3 kolejne lata) do podrania TUTAJ. 
poniżej przedstawiono również stawki brutto (przy założeniu 8% stawki VAT).

Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 01 czerwca 2021 r.  
 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odowiązująca w okresie od 01 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. (od 13 do 24 miesiąca), zgodnie z  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca: 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE 01.06.2022 R. - 31.05.2023 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Do tej grupy przyporządkowuje się:  właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,39 3,66 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,69 5,07 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Do tej grupy przyporządkowuje się, właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,39 3,66 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,88 3,11 zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,44 3,72 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,69 5,07 zł/mies./odbiorcę
Gr 4  Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,44 3,72 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,88 3,11 zł/mies./odbiorcę
Gr 5 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe, ustalana na podstawie wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,44 3,72 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,69 5,07 zł/mies./odbiorcę
Gr 6 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe,   rozliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,44 3,72 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,88 3,11 zł/mies./odbiorcę

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE 01.06.2022 R. - 31.05.2023 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,30 11,12 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 6,32

6,83

zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe  odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,30 11,12 zł/mies./odbiorcę

 

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, oraz jednostkowe stawki opłat za ich przekroczenie (wraz z metoda obliczania) zawarte są w treści zatwierdzonych TARYF.

 

 


Taryfy obowiązujące od 01 czerwca 2021 r. do 31.05.2022 r.

Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę  dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki (opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12.05.2021 r.).

Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat netto (na 3 kolejne lata) do podrania TUTAJ. 
poniżej przedstawiono również stawki brutto (przy założeniu 8% stawki VAT).

Zatwierdzone taryfy obowiązywać będą od dnia 01 czerwca 2021 r.  
 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odowiązująca w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (od 1 do 12 miesiąca), zgodnie z  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca: 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ W OKRESIE 01.06.2021 R. - 31.05.2022 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Do tej grupy przyporządkowuje się:  właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,30 3,56 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,64 5,01 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Do tej grupy przyporządkowuje się, właścicieli domków jednorodzinnych, właścicieli i zarządców budynków wielolokalowych oraz wspólnot, zarządców osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe pobierający wodę na cele socjalno-bytowe rozliczani w oparciu przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,30 3,56 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,85 3,08 zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o wskazania wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,36 3,63 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,64 5,01 zł/mies./odbiorcę
Gr 4  Pozostali odbiorcy- Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się odbiorców prowadzących działalność gospodarczą-usługową oraz stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służbę zdrowia, szkolnictwo, pobierający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczaniu w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,36 3,63 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,85 3,08 zł/mies./odbiorcę
Gr 5 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe, ustalana na podstawie wskazań wodomierza głównego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,36 3,63 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 4,64 5,01 zł/mies./odbiorcę
Gr 6 Gmina rozliczana na cele z art. 22- ilość wody dostarczanej do zdrojów publicznych, do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, zasilania fontann oraz ilości pobieranej na cele przeciwpożarowe,   rozliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za dostarczoną wodę 3,36 3,63 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 2,85 3,08 zł/mies./odbiorcę

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W OKRESIE 01.06.2021 R. - 31.05.2022 R.
Grupa Rodzaj opłaty Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gr 1 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,17 10,98 zł/mies./odbiorcę
Gr 2 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach wielolokalowych , instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym oraz użytkownicy lokali usługowych i handlowych odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 6,25 6,75 zł/mies./odbiorcę
Gr 3 Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, zakłady przemysłowe i pozostałe usługi – zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe  odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wodomierza dodatkowego. Okres rozliczenia 1 m-c cena za odprowadzone ścieki 8,27 8,93 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej 10,17 10,98 zł/mies./odbiorcę

 

Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej, oraz jednostkowe stawki opłat za ich przekroczenie (wraz z metoda obliczania) zawarte są w treści zatwierdzonych TARYF.

 

 


Taryfy obowiązujące od 01 marca 2017 r. do 31 maja 2018 r.

UWAGA!

Zarząd ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckimdziałając zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, informuje, iż taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego obowiązujące w okresie 01.03.2017 r. - 28.02.2018 r. w myśl w/w ustawy, zachowują moc najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018 r.  

 

Więcej...

Taryfy obowiązujące od 01 czerwca 2018 r. do 31.05.2021

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

Treść decyzji zatwierdzającej wysokość cen i stawek opłat (na 3 kolejne lata) do podrania TUTAJ.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone taryfy obowiązywać będą od dnia 01 czerwca 2018 r.  
 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odowiązująca w okresie od 01 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. (od 25 do 36 miesiąca od dnia ogłoszenia), zgodnie z  Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jest następująca: 

 

Więcej...

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Z UBIEGŁYCH LAT:

od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. 

od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 

od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. 

od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwikndm.pl 
 

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 31 917 847,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


NFOŚiGW

• Budowa Stacji Uzdatniania Wody

FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2023, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia