Strona główna ZWIK
Kontrast A- / A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

AWARIA

2021-05-12 14:14:17
Mieszkańców/ Użytkowników nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Prusa i Źródlanej informujemy, iż w związku z awarią sieci, zmuszeni byliśmy odciąć dopływ wody. Pracujemy nad usunięciem awarii.
Przepraszamy za utrudnienia!

Zasady funkcjonowania ZWiK sp. z o. o. w okresie pandemii

2020-12-18 14:07:56

Ze względu na pandemię (COVID - 19) możliwość wstępu Interesantów do siedziby Spółki jest ograniczona. Zakład czynny jest w godzinach od 08:00 do 16:00 (pon. – pt.).

  • W sprawie: uzgodnień, warunków technicznych, umów, odbiorów prosimy o kontakt telefoniczny: 22 775 64 75 (dział techniczny) lub 22 775 73 38 (sekretariat) email: biuro@zwik.nowydwormaz.pl
  • W sprawie faktur, płatności, stanów licznika, prosimy o kontakt telefoniczny 22 775 64 73 lub mailowy faktury@zwikndm.pl

Telefony do Inkasentów: Jacek Jurkiewicz: 509 121 600, Jerzy Adaszewski: 509 166 074

W przypadku nie zgłoszenia stanu licznika, faktury będą wystawiane na podstawie średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy 

  • Sprawy ogóle/ Sekretariat tel. 22 775 73 38 email: biuro@zwik.nowydwormaz.pl
Jeśli chcą Państwo osobiście załatwić sprawy w ZWiK Sp. z o.o. będzie to możliwe wyłącznie po wcześniejszym (telefonicznym, mailowym) umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.
 
Opłat dokonywać można poprzez przelew bankowy PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki 
nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BGŻ BNP PARIBAS S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki 
nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720 (w tytule prosimy podać nr klienta, adres punktu poboru, informację 
czego dotyczy opłata) lub bezpośrednio w kasie ZWiK Sp. z o. o.

Informacja dot. przyłączania budynków wielorodzinnych do sieci wodociągowej

2020-12-17 10:00:00

Szanowni Państwo,

ZWiK Sp. z o.o. od końca 2019 r. informuje wszystkie firmy deweloperskie (występujące o warunki techniczne przyłączenia do sieci) o braku możliwości podłączenia projektowanych/ budowanych bloków wielorodzinnych do sieci wodociągowej.

Usługi dostawy wody świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. możliwe będą po wybudowania i oddaniu
do użytkowania nowej stacji uzdatniania wody.

W związku z rozwojem gospodarki mieszkaniowej oraz przemysłu w Mieście, a tym samym znacznym zużyciem wody, Zarząd Spółki od kilku lat podejmował kroki mające na celu pozyskanie działek, na których mogłoby powstać nowe ujęcie wraz ze stacją uzdatniania. Po rozwiązaniu kwestii lokalizacji, bezzwłocznie podjęto prace, które mają na celu zaspokojenie zwiększonych potrzeb w zakresie poboru wody.

Na działkach zlokalizowanych przy ul. Leśnej/ Małej wykonano 2 studnie głębinowe, opracowano dokumentację hydrogeologiczną. Obecnie prowadzone są badania technologiczne procesu filtracji wody, w celu określenia prawidłowej technologii uzdatniania wody. W trakcie opracowywania jest również dokumentacja projektowa nowej stacji uzdatniania.

Zapewniamy, iż realizacja inwestycji jest dla Spółki priorytetem, dokładamy wszelkich starań aby przebiegała sprawnie.


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i Sadowej oraz przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowana przez WFOŚiGW w Warszawie

2019-12-23 09:08:30

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i Sadowej oraz przy ul. Dębowej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 480 183,97 zł.

Więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowana przez WFOŚiGW W Warszawie

2019-05-14 11:08:57

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okunin i ul. Nowodworskiej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 987 675,79 zł.

Więcej...

Dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej oraz ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim" przez WFOŚiGW W Warszawie

2018-09-05 11:20:14

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej oraz ul. Jarzębinowej w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 242 944,03 zł.

Więcej...

Dofinansowanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na na terenie Stacji Uzdatniania Wody Warszawska w Nowym Dworze Mazowieckim" z WFOŚiGW w Warszawie

2017-06-21 09:03:57

Zaprojektowanie i budowa zbiornika wody pitnej na na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim" dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 470 000,00 zł.

Więcej...

Wydłużenie terminu na zapoznanie się z dokumentacją OOŚ dotyczącą Suszarni osadów ściekowych.

2016-10-12 11:11:39

Zarząd Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp z o.o. informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim (Wydział Gospodarki Komunalnej) udostępniono do wglądu dokumentację związaną z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków Południe".
W związku z koniecznością uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do dnia 26 października 2016 r. wydłużono czas na zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków dotyczących w/w przedsięwzięcia (miejscem składania uwag jest Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Gospodarki Komunalnej).

Informacje dotyczące postępowania OOŚ w sprawie budowy suszarni osadów ściekowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  oraz w zakładce Suszarnia osadów

Obwieszczenie o ponownym przeprowadzeniu procedury z udziałem społeczeństwa

Dofinansowanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Warszawska" w Nowym Dworze Mazowieckim" z WFOŚiGW w Warszawie

2016-09-20 13:56:49

Więcej...

Uwaga! Możliwość składania uwag i wniosków w sprawie suszarni osadów ściekowych.

2016-08-22 12:49:28

Zarząd Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji Sp z o.o. informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim (Wydział Gospodarki Komunalnej) udostępniono do wglądu dokumentację związaną z procedurą oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków Południe".
Do dnia 09 września 2016 r. istnieje również możliwość składania uwag i wniosków dotyczących w/w przedsięwzięcia (miejscem składania uwag jest Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział Gospodarki Komunalnej).

Informacje dotyczące postępowania OOŚ w sprawie budowy suszarni osadów ściekowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta  

Zawiadomienie o ponownym przeprowadzeniu procedury postępowania z udziałem społeczeństwa
  1  2 3 4 5 6  ›  » ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

tel: (48 22) 775 73 38
fax: (48 22) 775 73 28
biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl

Wpis do KRS Nr 0000117313 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 30 227 620,50 PLN

 

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040 lub BNP PARIBAS Bank Polska S.A O/Nowy Dwór Mazowiecki Nr 36 2030 0045 1110 0000 0183 0720


Aktualności

• Komunikaty
• Przedsięwzięcia
• Godziny pracy

O nas

• Historia
• Zarząd
• Polityka prywatności

Przetargi

• Regulamin Zamówień Sektorowych
• Platforma zakupowa
• Przetargi zakończone

Oferta

• 
• Regulamin
• Taryfy
• Saturator
• Jak się przyłączyć
• Dokumenty do pobrania
• Ochrona danych osobowych

Eksploatacja

• Ujęcia wody
• Jakość wody
• Sieć wodociągowa
• Sieć kanalizacyjna
• Oczyszczalnia ścieków "Południe"

Kontakt


FS

• Kalendarium Projektu
• Postępy
• Przetargi Aktualne
• Przetargi Zakończone
• Przetargi Unieważnione
• Regulaminy i Procedury
• O Funduszu Spójności
• Konkursy

Dostępność

• Deklaracja dostępności
• Procedury postępowania


Copyright © 2021, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonanie 
Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia